Amm-ccc-lpn-2020-001

Está aquí: 

    • ACTA DE ADJUDICACION.
      5.25MB   Fecha de subida:  30 November, 2020
    • REGISTRO DE ASISTENCIAS OFERENTE
      393.77KB   Fecha de subida:  23 November, 2020
    • SNCC-C023 CONTRATO SUMINISTRO
      65.30KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
    • SNCC-F042-INFORMACION OFERENTE
      108.78KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
    • SNCC-F034 PRESENTACION OFERTA
      98.89KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
    • SNCC-F033, OF. ECONOMICA
      82.07KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
    • SNCC-D038, GARANTIA-GFC
      130.18KB   Fecha de subida:  13 October, 2020
    • Pliegos de Condiciones
      1.13MB   Fecha de subida:  25 September, 2020
    • ENMIENDA A CRONOGRAMA
      1.08MB   Fecha de subida:  25 September, 2020
    • Dictamen jurídico
      466.41KB   Fecha de subida:  16 September, 2020
    • Convocatoria
      433.76KB   Fecha de subida:  16 September, 2020
    • Enmienda al cronograma del pliego de condiciones del proceso AMM-CCC-LPN-2020-001
      2.57MB   Fecha de subida:  17 September, 2020
    • Acta de inicio No.1
      1.01MB   Fecha de subida:  16 September, 2020
    • Certificación de existencia de fondos
      620.75KB   Fecha de subida:  16 September, 2020
    • Pliego de condiciones
      17.24MB   Fecha de subida:  16 September, 2020
    • Solicitud de compra
      578.37KB   Fecha de subida:  16 September, 2020